Hax is the main Halloween spirit. Jacl-Jack, being Hax's pet, died by being hit ON PURPOSE by a car on Halloween in 1942, and sought revenge, of which Hax helped, and the two became friends since then. Both have great power, although Jack-Jack was gifted his power by Hax. Hax is the stronger one of the two, as well as the one normally attacking those who willingly don't follow the rules of Halloween. Hax's spider bowtie thing is able to come alive if Hax so wishes, allowing him to see through it to spy on people with better efficiency, helping to catch rule breakers easier.

Hax & Jack-Jack

2048 × 2048 — PNG 161.3 KB

Hoàn thành thêm vào Holiday Spiritscách đây 3 tháng — 294 lượt xem

Hax is the main Halloween spirit. Jacl-Jack, being Hax's pet, died by being hit ON PURPOSE by a car on Halloween in 1942, and sought revenge, of which Hax helped, and the two became friends since then. Both have great power, although Jack-Jack was gifted his power by Hax. Hax is the stronger one of the two, as well as the one normally attacking those who willingly don't follow the rules of Halloween. Hax's spider bowtie thing is able to come alive if Hax so wishes, allowing him to see through it to spy on people with better efficiency, helping to catch rule breakers easier.

Bạn cũng có thể tải lên từ máy tính.
Bạn cũng có thể chọn từ thiết bị hoặc máy ảnh.
JPG JPEG PNG BMP GIF WEBP tối đa 30 MB
Tùy chỉnh tải lên theo Nhấp chuột trên bất kỳ bản xem trước nào
Tùy chỉnh tải lên theo chạm trên bất kỳ bản xem trước nào
Bạn cũng có thể tải lên từ máy tính.
Bạn cũng có thể chọn từ thiết bị hoặc máy ảnh.
Đang tải lên 0 tệp tin (0% Hoàn tất)
Danh sách đang được tải lên, nó có thể mất đôi chút thời gian để hoàn thành.
Upload xong rồi!
Đã tải nội dung lên . Với nội dung vừa được tải lên, bạn có thể tạo album mới.
Đã tải nội dung lên .
Với nội dung vừa được tải lên, bạn có thể tạo album mới. Bạn phải tạo tài khoản hoặc đăng nhập để lưu nội dung này vào tài khoản của bạn.
Chưa có tệp tin nào được tải lên
Một vài lỗi đã xảy ra và hệ thống không thể xử lý yêu cầu của bạn.
    Đăng ký có thể tùy chỉnh hoặc tắt tính năng tự động xóa hình ảnh.
    Lưu ý: Một số tệp không thể tải lên. xem tiếp
    Chọn thông báo lỗi để biết thêm chi tiết.